xxxxx
Año escolar : 2010/2011

Clases
Profesores
Horarios totales
Flash version
El horario total de los profesores

xxxxx
Año escolar : 2010/2011

El horario total de los profesoresLunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
CARLOS FREDY RIVERA Mat
7C
Mat
10B
Mat
10A

Mat
10C
Mat
7B
Mat
7B

Mat
7C
Mat
10C
Mat
10A

Mat
7B
Mat
7C


Mat
10A
Mat
10B
Mat
7C
Mat
10C
Mat
7B

Mat
10B

Mat
10C
Mat
7B

Mat
10A
Mat
10B
Mat
7C
PEDRO AVILA
Mat
6C

Mat
11A
Mat
6D
Mat
11B
Mat
6C

Mat
11C
Mat
6D
Mat
11B
Mat
11A

Mat
11C
Mat
6C
Mat
11A
Mat
6D

Mat
11A

Mat
6C
Mat
6D
Mat
11B
Mat
11C
Mat
6C
Mat
6D
Mat
11C

Mat
11B

LEONEL BARRETO Mat
9A

Mat
6A
Mat
9C

Mat
6B
Mat
9A

Mat
9B
Mat
6A
Mat
6B

Mat
9B
Mat
9A
Mat
6A

Mat
6B
Mat
9C
Mat
6A
Mat
9A
Mat
9B
Mat
9C
Mat
6B

Mat
9B


Mat
9C
Mat
6A
Mat
6B
GRACIELA ROMAN Fís
11C
Fís
10A
Fís
11A
Fís
10B


Fís
10A

Fís
11A
Fís
10B
Fís
11C
Fís
11B
Fís
11C
Fís
10A
Fís
11B
Geom
8A


Fís
10B

Fís
11C
Fís
11A
Fís
10A
Fís
11B
Fís
10B
Fís
11B
Fís
11A
Geom
8B


IVÁN HERNÁNDEZ Mat
8B

Mat
7A
Mat
8C
Mat
8A

Mat
8B

Fís
10C
Mat
8A
Mat
8C
Mat
7A

Mat
7A
Fís
10C
Mat
8C
Mat
8B
Mat
8A

Mat
8C
Fís
10C
Mat
7A

Mat
8B
Mat
7A


Mat
8A
Fís
10C
Mat
8C
EDER CONTRERAS EdFí
6D
EdFí
6A
EdFí
7B

EdFí
6B
EdFí
8A
EdFí
6D
EdFí
6A
CPaz
6C
EdFí
7C


EdFí
8A
EdFí
7B

EdFí
11C

EdFí
7A
EdFí
6C
EdFí
7C


EdFí
8A
CPaz
6D
EdFí
6A
EdFí
6B

EdFí
7A

EdFí
6C
JULIO HERNANDEZ EdFí
11B

EdFí
8C
EdFí
10A
EdFí
9C
EdFí
8B
EdFí
10B
EdFí
8B
EdFí
9A


EdFí
10C
EdFí
10A
EdFí
9B
EdFí
9C


EdFí
11A

EdFí
10A
EdFí
8C
EdFí
10B
EdFí
8B

EdFí
9A

EdFí
10C
EdFí
8C

EdFí
9B
JAIME GOMEZ
Art
11B
S.c.11B

Art
7C
S.c.7C
Art
9B
S.c.9B
Art
10A
S.c.10A

Art
10C
S.c.10C
Art
8A
S.c.8A

Art
9C
S.c.9C
Art
6C
Art
6D
S.c.6D
Art
10B
S.c.10B
Art
7A
S.c.7A

Art
7B
S.c.7B


Art
6A
Art
8B
S.c.8B
Art
6B
Art
11C
S.c.11C
Art
11A
S.c.11A
Art
7B
S.c.7B
Art
8C
S.c.8C
Art
7A
S.c.7A
Art
7C
S.c.7C

Art
9A
S.c.9A
NORA PEREZ Etic
9B
S.c.9B

Etic
9C
S.c.9C
Etic
6D
S.c.6D
Etic
11C
S.c.11C
Etic
9A
S.c.9A
Etic
10C
S.c.10C
Etic
7A
S.c.7A
Etic
11B
S.c.11B


Etic
10B
S.c.10B

Etic
8C
S.c.8C

Etic
7B
S.c.7B
CPaz
9C
CPaz
9B
CPaz
9A

Etic
10A
S.c.10A

Etic
6C
Etic
6B

Etic
6A
Etic
7C
S.c.7C
Etic
11A
S.c.11A
Etic
8B
S.c.8B
Etic
8A
S.c.8A
MARGARITA Ing
6A
Ing
7A
S.c.7A
Ing
7C
S.c.7C
Ing
8A
S.c.8A
Ing
7B
S.c.7B

Ing
6B

Ing
6D
S.c.6D
Ing
9A
S.c.9A

Ing
8C
S.c.8C
Ing
7C
S.c.7C
Ing
8B
S.c.8B

Ing
6A
Ing
6C

Ing
8C
S.c.8C


Ing
9A
S.c.9A
Ing
7A
S.c.7A
Ing
7B
S.c.7B
Ing
6D
S.c.6D
Ing
6C
Ing
8A
S.c.8A
Ing
6B

Ing
8B
S.c.8B
SORAYA MONTERROZA Ing
10B
S.c.10B

Ing
11C
S.c.11C
Ing
11B
S.c.11B

Ing
10C
S.c.10C


Ing
10A
S.c.10A
Ing
9C
S.c.9C
Ing
11A
S.c.11A
Ing
9B
S.c.9B
Ing
10B
S.c.10B
Ing
10C
S.c.10C
Ing
11A
S.c.11A
Ing
10A
S.c.10A

Ing
11C
S.c.11C
Ing
9B
S.c.9B
Ing
10B
S.c.10B

Ing
11B
S.c.11B
Ing
10C
S.c.10C

Ing
11A
S.c.11A
Ing
10A
S.c.10A

Ing
11B
S.c.11B
Ing
9C
S.c.9C
Ing
11C
S.c.11C
ALCIDES BUELVAS
Inf
11A
Inf
10C
Inf
6B

Inf
6D
Inf
6A
Inf
11C

Inf
11B
Inf
7C


Inf
11A
Inf
10A
Inf
6B
Inf
10B
Inf
6C
Inf
6D


Inf
7C
Inf
6A
Inf
10C

Inf
10B
Inf
6C
Inf
11C
Inf
10A
Inf
11B
MARLY PALACIO Inf
8A
S.c.8A
Inf
8C
S.c.8C


Inf
9A
S.c.9A
Inf
9B
S.c.9B
Inf
7A
Inf
9C
S.c.9C

Inf
8B
S.c.8B
Inf
7B

Inf
8B
S.c.8B
Inf
8A
S.c.8A


Inf
9A
S.c.9A
Inf
8C
S.c.8C

Inf
9B
S.c.9B
Inf
7A
Inf
8A
S.c.8A
Inf
9C
S.c.9C
Inf
8C
S.c.8C

Inf
8B
S.c.8B
Inf
9C
S.c.9C
Inf
9B
S.c.9B
Inf
9A
S.c.9A
Inf
7B
RANFER HERRERA Quí
10C
Nat
11C
Quí
10B
Nat
9B
Quí
10A

Nat
9B
Quí
10A
Quí
10B

Quí
10C

Nat
11B

Quí
10B
Nat
9B
Quí
10C

Quí
10C
Nat
11A
Quí
10B
Nat
9B

Quí
10A


Quí
10A
Quí
10B
Nat
9B
Quí
10C
YIMI SUAREZ Quí
11A
Nat
6B

Nat
6A

Quí
11C
Quí
11B
Quí
11A
Nat
6A
Nat
6B


Nat
6B

Quí
11C
Quí
11B
Nat
6A

Quí
11C
Nat
6B
Quí
11B

Quí
11A
Nat
6A
Nat
6B
Quí
11A
Quí
11B

Quí
11C
Nat
6A
GUSTAVO GOMEZ Nat
9C
Nat
9A
Nat
8A

Nat
8B
Nat
8C
Nat
9C
Nat
8A
Nat
8C

Nat
8B
Nat
9A
Nat
9C

Nat
8C
Nat
9A

Nat
8B
Nat
8A

Nat
9A
Nat
8B
Nat
8C
Nat
9C
Nat
8A
Nat
9C

Nat
9A


ALFREDO RODRIGUEZ
Nat
6D
Nat
6C
Nat
7B

Nat
7A

Nat
7B
Nat
7A
Nat
6C
Nat
6D
Nat
7C
Nat
6C

Nat
7C
Nat
7A

Nat
6D

Nat
6D
Nat
7C

Nat
7B
Nat
6C

Nat
7A
Nat
7B
Nat
6C
Nat
7C
Nat
6D
ROSARIO ROJAS Soc
8C
Soc
8B
Política
11B

Soc
6C

Soc
8A
Soc
8C
Soc
8B

Soc
6C
Política
11C
Soc
8C

Soc
8A
Soc
6C
Política
11A
CPaz
11B
Soc
8B
Soc
6C

CPaz
11C

Soc
8A
Soc
8C
Soc
8A
Soc
8B

CPaz
11A

SAGRARIO VERGARA
Soc
9C
Soc
9B
Soc
9A

Política
10B

Soc
9B
Soc
9C

Soc
9A
Soc
6D
Soc
9A

Soc
6D
Soc
9C
Soc
9B
Política
10C
Soc
9C


Política
10A
Soc
9B
Soc
9A
Soc
9C
Soc
9B
Soc
9A
Soc
6D
Soc
6D

BEATRIZ GOMEZ Soc
7A

Soc
6B

Soc
6A
Soc
7C

Soc
7C
Soc
6B
Soc
7B
Soc
7A
Soc
6A
Soc
6A

Soc
6B
Soc
7C
Soc
7A
Soc
7B
CPaz
6B
S.c.6B
Soc
7B
Soc
6A

Soc
7CSoc
6B
CPaz
6A
Soc
7B
Soc
7A
LUIS SALGADO Ort
6C
Filo
10C

Cast
10C
Filo
11B
Filo
11A
Filo
11A
Gramát
6C

Filo
11C
Filo
10B
Filo
10A
Cast
10C
Filo
11B

Filo
10C
Filo
11C

Filo
10A
Filo
11B
Filo
11A
Cast
10C


Filo
11C
Cast
10C


Gramát
6C
Filo
10B
NANCY PAYARES
Cast
9B
Cast
9A

Cast
8C
Cast
9C

Cast
9A

Cast
8C
Cast
9B
Cast
9C

Cast
9C
Cast
9B
Lect
6D
Cast
8C
Cast
9A

Cast
9C
Lect
6D
Cast
8C
Cast
9A
Cast
9B

Cast
9A
Cast
9B

Cast
8C
Cast
9C
ROSINA ACUÑA Cast
6B


Cast
11C
Cast
11A
Cast
6A
Cast
11C
Cast
11B

Cast
11A
Cast
6A
Cast
6B
Cast
11A
Cast
6A


Cast
11B
Cast
6B
Cast
11B
Cast
11C
Cast
6B
Cast
6A


Cast
11B
Cast
11C
Cast
6A

Cast
6B
Cast
11A
SARAY GONZALEZ Cast
10A
Cast
8A
Cast
8B
Cast
6C
Cast
10B


Ort
6B

Cast
10A
Cast
8A
Cast
8B

Cast
6C
Cast
8B
Cast
10B
Cast
8A
Cast
10A

Cast
8B
Cast
8A
Cast
6C

Cast
10B
Cast
8B

Cast
10B

Cast
8A
Cast
10A
BELLA Cast
7B
Cast
7B

Cast
7A
Cast
7C

Cast
7C
Cast
6D

Cast
7A

Cast
7B
Cast
7A
Cast
6D
Cast
7B

Cast
7C
Cast
7C
Cast
7A
Cast
7A

Cast
7B
Cast
6D
Cast
7C
Cast
7C

Cast
6D
Cast
7B
Cast
7A

ARMANDO BADEL
Rel
7C
Rel
6D
S.c.6D
Rel
8B
S.c.8B
Rel
7A
Rel
6C
Rel
8C
S.c.8C
Rel
10B
S.c.10B
Rel
7B
Rel
9B
S.c.9B

Rel
8A
S.c.8A

Rel
6B
Rel
9A
S.c.9A
CPaz
8B

Rel
6A
CPaz
7B
CPaz
8A
Rel
9C
S.c.9C


CPaz
7A
Rel
10A
S.c.10A
CPaz
7C
CPaz
8C
Rel
10C
S.c.10C


Pág. sig.

Clases  Profesores  El horario total de las clases  El horario total de los profesores 

Último cambio: 14/02/2017 10:54:06 a.m.
http://www.aScTimeTables.com